Climextra Yatak

Climextra Yatak çift taraflı kullanımıyla her mevsim en iyi uyku için tasarlandı. SensICE Teknolojisine sahip serin bir hissiyat ile içinizi ferahlatan yazlık yüzeyi; Yün karışımlı, soğuk mevsimlerde sizi sıcacık tutacak kışlık yüzeyi ile deliksiz ve huzur dolu bir uyku sizleri bekliyor.

Sadece 1 adet yatak fiyatıdır. Teslimat 10 ile 30 iş günü arasındadır.
[{"id":"1008","lang_id":"26897375532f230e29daa8344ae291ea","parent":"633","title":"Yazl\u0131k: SensICE Technology \/
K\u0131\u015fl\u0131k: Wool Blended Fabric","summary":" Yata\u011f\u0131n yazl\u0131k y\u00fczeyinde bulunan SensICE teknolojsi, ortamdaki so\u011fuk havay\u0131 kuma\u015f i\u00e7erisinde depolar ve yata\u011fa yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda serinlik ve ferahl\u0131k hissi verir. S\u0131cak havalarda rahat\u00e7a uykuya dalman\u0131z\u0131 sa\u011flar. Yatak y\u00fczeyine temas etti\u011finizde serinli\u011fi hemen hissedeceksiniz. K\u0131\u015fl\u0131k y\u00fczeyde ise y\u00fcn kar\u0131\u015f\u0131ml\u0131 kuma\u015f s\u0131cac\u0131k ve deliksiz bir uyku uyuman\u0131z\u0131 sa\u011flar.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-53-17.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-53-17.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":null,"content_img2":null,"number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"1009","lang_id":"65f20151e82fed01b2b6f16180375d6a","parent":"633","title":"Thermobonding Elyaf","summary":" Thermobonding elyaf\u0131 iyi bir \u0131s\u0131 tutucudur. Kolay \u0131slanmayan, nem kovucu yap\u0131s\u0131 ile terlemenin verdi\u011fi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ve yataktaki nemlenmeyi azalt\u0131r.\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-55-10.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-55-10.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":null,"content_img2":null,"number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"1010","lang_id":"e5bbf6c1cf6a5f485ccf0084d5e71761","parent":"633","title":"Konfor S\u00fcngeri","summary":" Yatak i\u00e7inde kullan\u0131lan y\u00fcksek dansitedeki s\u00fcnger ile v\u00fccut deste\u011fi sa\u011flanmaktad\u0131r. S\u00fcnger y\u00fcksekli\u011finin artmas\u0131 konforu daha da artt\u0131rmaktad\u0131r. K\u0131smi olarak yaylardan ayr\u0131lm\u0131\u015f ped tabakas\u0131 s\u00fcngerden dolay\u0131 daha yumu\u015fak bir zemin hissi verir. Yata\u011f\u0131n\u0131z size hem yay\u0131n dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131, hem s\u00fcnger tabakas\u0131n\u0131n konforunu sunar.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-56-22.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-57-18.gif","title2":"","content2":"","list_img2":null,"content_img2":null,"number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"1011","lang_id":"0cb5371283dd2e73aa3f7eada99ec67d","parent":"633","title":"Hypersoft Ekstra Konfor S\u00fcngeri","summary":" HyperSoft s\u00fcnger ku\u015ft\u00fcy\u00fc s\u00fcngerden daha yumu\u015fak ve y\u00fcksek esnekli\u011fe sahip \u00f6zel bir s\u00fcnger tipidir. Kolayca beden \u015feklini almaya yard\u0131mc\u0131 olmaktad\u0131r. Kapitonede kullan\u0131lan HyperSoft s\u00fcnger ile teninize yumu\u015fak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi ama\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-58-32.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_16-58-32.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":null,"content_img2":null,"number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"1012","lang_id":"b09209bc30e95f20219a59aa6ff92e90","parent":"633","title":"\u00d6zel Destek Katman\u0131","summary":" Daha konforlu bir uyku i\u00e7in \u00f6zel \u00fcretilen uyku katman\u0131 sayesinde omurga deste\u011fi artt\u0131r\u0131l\u0131r.\r\n\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_17-00-28.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_17-00-28.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":null,"content_img2":null,"number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"1013","lang_id":"5520311b06ac1c10d577105cd0c7a956","parent":"633","title":"Pocket Yay Sistemi","summary":" Yaylar birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z torbalar i\u00e7erisinde pakete yerle\u015ftirilir. Bu sayede ses yal\u0131t\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131r. Ayr\u0131ca Ba\u011f\u0131ms\u0131z hareket eden yaylar v\u00fccut bas\u0131nc\u0131n\u0131n yata\u011fa e\u015fit da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Omurga \u015feklinin do\u011fru pozisyonda kalmas\u0131 konforlu bir uyku sa\u011flar. E\u015fler uyku esnas\u0131nda birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-14_14-52-55.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_17-02-21.gif","title2":"Kenar Destek S\u00fcngeri","content2":"

Geni\u015f ve yüksek dansite kenar destek süngeri yata\u011f\u0131n\u0131z\u0131n çökmesini ve deforme olmas\u0131n\u0131 önleyerek daha uzun ömürlü bir kullan\u0131m sa\u011flar.<\/span><\/p>","list_img2":null,"content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-12-12_17-02-21.jpg","number_text":"7","order":"0","lang":"tr"}]

Bambi Akıllı Yatak Teknolojisi
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1 7

1 - Yazlık: SensICE Technology /
Kışlık: Wool Blended Fabric

Yatağın yazlık yüzeyinde bulunan SensICE teknolojsi, ortamdaki soğuk havayı kumaş içerisinde depolar ve yatağa yattığınızda serinlik ve ferahlık hissi verir. Sıcak havalarda rahatça uykuya dalmanızı sağlar. Yatak yüzeyine temas ettiğinizde serinliği hemen hissedeceksiniz. Kışlık yüzeyde ise yün karışımlı kumaş sıcacık ve deliksiz bir uyku uyumanızı sağlar.

2 - Thermobonding Elyaf

Thermobonding elyafı iyi bir ısı tutucudur. Kolay ıslanmayan, nem kovucu yapısı ile terlemenin verdiği rahatsızlığı ve yataktaki nemlenmeyi azaltır.

3 - Konfor Süngeri

Yatak içinde kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile vücut desteği sağlanmaktadır. Sünger yüksekliğinin artması konforu daha da arttırmaktadır. Kısmi olarak yaylardan ayrılmış ped tabakası süngerden dolayı daha yumuşak bir zemin hissi verir. Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem sünger tabakasının konforunu sunar.

4 - Hypersoft Ekstra Konfor Süngeri

HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır.

5 - Özel Destek Katmanı

Daha konforlu bir uyku için özel üretilen uyku katmanı sayesinde omurga desteği arttırılır.

6 - Pocket Yay Sistemi

Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.

7 - Kenar Destek Süngeri

Geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri yatağınızın çökmesini ve deforme olmasını önleyerek daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Daha Uzun Ömürlü

Çift Taraflı Kullanım

Climextra Yatak çift taraflı kullanımıyla her mevsim en iyi uyku için tasarlandı. SensICE Teknolojisine sahip serin bir hissiyat ile içinizi ferahlatan yazlık yüzeyi; Yün karışımlı, soğuk mevsimlerde sizi sıcacık tutacak kışlık yüzeyi ile deliksiz ve huzur dolu bir uyku sizleri bekliyor.

SensICE Technology

Ferahlatan Yüzey

SensICE teknolojsi, ortamdaki soğuk havayı kumaş içerisinde depolar ve yatağa yattığınızda serinlik ve ferahlık hissi verir. Sıcak havalarda rahatça uykuya dalmanızı sağlar. Yatak yüzeyine temas ettiğinizde serinliği hemen hissedeceksiniz.

Wool Blended Fabric

Sıcacık Bir Kış Uykusu

Yün karışımlı nefes alan kışlık taraftaki yatak yüzeyi kumaşı, soğuk havalarda sıcacık bir uyku ortamı sağlar. Nefes alabilen yapıya sahip olan kumaş yüzeyi terlemeyiönler ve deliksiz bir uyku sağlar.

Hareket Rahatlığı

Paket Yay Sistemi

Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.

İşbu iade politikası, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, satıcı sıfatı ile hareket eden BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ AŞ tarafından www.bambi.com.tr ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden adresinden satın alınan ürünlerin iade şartlarına ilişkin aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır. Mağazadan satın alınan ürünler, işbu iade politikası kapsamında değildir.

I- ÜRÜN TESLİMİ

Sipariş verilen ürün/ürünler,satın alma tarihinden itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya BAMBİ' nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde BAMBİ sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI' nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI' nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

BAMBİ, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, montaj ve kurulumu yapılmadan önce, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal BAMBİ' e yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün, ambalajı açılmamış şekilde, en geç teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.

II- CAYMA HAKKI VE İADE SÜRECİ

ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.

ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi 0 850 808 40 35 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.

Cayma hakkı kullanılan ürün/ürünler, BAMBİ tarafından ALICI'nın teslimat yapılan adresinden iade alınır. Paketi/ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya ambalajı açılmamış dahi olsa hasar görmüş ürünler hiçbir şekilde iade alınmaz ve bu durumda ALICI'nın cayma talebi reddedilir.

BAMBİ, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve cayma bildiriminin kabul edilmesinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. BAMBİ tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. BAMBİ, yapılan iadenin ALICI'ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

BAMBİ tarafından iadesi yapılan ürün bedellerinin ALICI'nın banka kartı/kredi kartına yansıma süresi bankanın süreç ve uygulamalarına değişebilir.
Bambi ürünlerinize 2 yıl boyunca garanti veriyoruz. Bu sürede ürününüzde bir problem çıkarsa dert etmeyin, Bambi garantisi bunun için var.

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

WEB SİTEMİZİ HANGİ AMAÇLA ZİYARET ETMİŞTİNİZ?

SİTEYİ ZİYARET AMACINIZA ULAŞTINIZ MI ?

Hangi konuda görüşünüzü iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizin verildiği hangi kanalla ilgili görüş iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizle ilgili olarak aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnunsunuz?

Genel Memnuniyet
Talebinizin çözülmesi
Sunulan hizmet kalitesi
Diğer görüş ve yorumlarınız için:

Size en iyi deneyimi sunmamız için size ulaşmamızı ister misiniz? "Kişisel verilerimin, müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin planlanması, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmem, talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla BAMBİ tarafından işlenmesini ve ve bu amaçla BAMBİ''in hizmet aldığı tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum."

Anket Tamamlandı!
Teşekkür ederiz...