Kişisel Verilerin Korunması Politikası

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş. 

ÜYELİK İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

 

Değerli Kullanıcımız,

https://www.bambi.com.tr/ adresine üyeliğiniz sırasında işlediğimiz kişisel veriler, işleme sebeplerimiz, aktarıma ilişkin bilgiler ve aktarım sebeplerimiz ile saklama sürelerimiz şu şekildedir:

https://www.bambi.com.tr/ adresine üyeliğiniz sırasında isim, soyisim, e-posta adresiniz ve şifre bilgileriniz tarafınızca doldurulan form ile otomatik yollarla elde edilmektedir. Tarafınızca belirlenen şifre, BAMBİ Yatak tarafından görüntülenememekte ve değiştirilememektedir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra yaptığınız şifre değişikliği işlemleri Şirketimiz tarafından kaydedilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizden, isim, soyisim, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz, tarafınız ile kurulan üyelik sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmakta ve Şirketimizin yurtiçinde bulunan sunucularında kaydedilmektedir.

Tarafınıza ait üyelik bilgileri, yalnızca üyeliğiniz sebebi ile kaydedilmekte ve herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. Şifre bilginiz hariç olmak üzere, üyelik bilgilerinizin tarafınız ile akdedilen üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller ile veri güvenliğine ilişkin hizmet alınan kişi ve kuruluşlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Üyeliğiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, https://www.bambi.com.tr/ adresinde üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca saklanmakta ve gizlilik ve güvenliği maksimum düzeyde güvenlik önlemi ile sağlanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel verilerden isim, soyisim  ve e-posta adresi bilgileriniz, internet sitemizde oluşturduğunuz üyelik silinmediği sürece Şirketimiz tarafından kaydedilmekte ve depolanmaktadır. Tarafınızca https://www.bambi.com.tr/ adresinde bulunan üyeliğinizin silinmesi veya Şirketimize üyeliğinizin silinmesi talebinde bulunmanız halinde, isim, soyisim ve e-posta adresi bilgileriniz, kanundan doğan başka bir saklama sebebi olmaması halinde Şirketimiz tarafından silinir. Ancak bu halde, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğimizi belirtmek isteriz. Üyelik bilgilerinizin silinmesini talep etmeniz ve kanunlardan doğan bir saklama sebebimiz bulunmaması halinde, e-posta adresiniz, tarafınızı talebinizle ilgili bilgilendirdikten sonra silinecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da info@bambi.com.tr elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

Adres: 29 Ekim Mahallesi 9223 Sk. No.8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR

Tel: 0 232 853 96 89

E-posta: info@bambi.com.tr

 

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.