Kişisel Veri Aydınlatma Metni

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu uyarınca, Şirketimizin müşterilerine ve https://www.bambi.com.tr/ internet sitesi üyelerine ve kullanıcılarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklama ve bilgilendirme amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş. (bu bilgilendirme metninde bundan sonra “Bambi Yatak” olarak anılacaktır) tarafından, aşağıda ünvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri belirtilen şekilde hazırlanmıştır.

Firmamız, Bambi Yatak ürünlerinin satışı ve satış sonrası hizmetleri sırasında kullanıcılarının onayı ile elde ettiği kişisel verileri, işleme amacına uygun şekilde kullanmayı ve işlediği kişisel verileri azami özen ve dikkatle muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Şirketimiz, Bambi Yatak ürünlerini bayilerimiz aracılığıyla offline, web sitemiz üzerinden ise online olarak satarak satış sonrası hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz tarafından online satışların yapıldığı https://www.bambi.com.tr/ adresini ziyaretiniz sırasında işlenen kişisel verileriniz , genel olarak sizinle akdedilen üyelik sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmesi süresince, bilgi talebi veya satış sonrası hizmetler için bizimle iletişime geçmeniz halinde, ticari elektronik iletilere izin vermeniz halinde ve web sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla sınırlı ve bağlantılı olarak kullanılmaktadır.

İşleme Nedeni

İlgili Bilgi Metni

 1. Üyelik

Üyelik Bilgi Formu

 1. Alışveriş

Mesafeli Satış Bilgi Formu

 1. Bilgi Talepleri ve Satış Sonrası Hizmet

Bambi Kişisel Veri Açıklama Beyanı

 1. Ticari Elektronik İleti İzinleri

Ticari Elektronik İleti Bildirim Formu
 1. Kurabiye

Bambi Çerez PolitikasıKişisel verileriniz Bambi Yatak tarafından aşağıdaki şekillerde işlenmektedir.

 1. Üyelik

https://www.bambi.com.tr/ üyeliğiniz sırasında işlenen kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgiye, kişisel verilerinizin toplanma şekillerine, tarafımızca kişisel verilerin işlenme amaçlarına, aktarım bilgileri ve amaçlarına, saklama sürelerine ilişkin bilgiye Üyelik Bilgi Formu’ndan ulaşabilirsiniz  .

 1. Alışveriş

https://www.bambi.com.tr/ adresinden yapacağınız mesafeli satış sözleşmesi kapsamındaki alışverişleriniz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenme amaçları, aktarıma ilişkin bilgiler, aktarım nedenleri ve saklama süreleri hakkında detaylı bilgiye Mesafeli Satış Bilgi Formu’ndan ulaşabilirsiniz  .

 1. Bilgi Talepleri ve Satış Sonrası Hizmet

Şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinmek veya satış sonrası hizmetlerden (teknik servis, bakım, onarım) faydalanmak için [email protected] adresine e-posta göndererek bilgi talebinde bulunabilir veya 08508084035 numaralı şirket müşteri hizmetleri hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu durumda tarafınızca gönderilen e-posta içeriğinde yer alan e-posta adresiniz, e-posta adresinizin kullanıcı adı ve diğer kişisel verileriniz, Bambi Yatak tarafından otomatik yöntemlerle ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak, bilgi taleplerinize cevap verebilmek ve sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kaydedilmektedir.

Yukarıda sıralanan ve bilgi edinme amacıyla paylaştığınız kişisel verileriniz Bambi Yatak tarafından hiçbir kişi veya kuruluşa aktarılmaz ve yalnızca hizmet alınan kişi ve kuruluşlarla veya bayilerimizle, talebinizin bir iş veya işlem gerektirmesi halinde, işlenme amacına uygun olarak ve sınırlı bir şekilde paylaşılabilir. Talep ettiğiniz bilginin sağlanması ve işlenme amacının sona ermesi halinde kişisel verileriniz silinecektir.

Şirketimizin satış sonrası hizmetleri kapsamında teknik servis, bakım veya onarım hizmeti talep etmeniz halinde, talep ettiğiniz ürünle ilgili şikâyetlerinizi, ürünü teslim eden ve teslim alan kişiye ilişkin bilgileri, adres ve teslimat bilgilerinizi kayıt altına almak ve bunları işlem tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklamak, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca şirketimizin yasal yükümlülüğüdür.

Şirketimize Bambi Yatak sosyal medya hesapları üzerinden ulaşarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda Bambi Yatak sosyal medya hesapları üzerinden tarafınıza bilgilendirme yapılmasının ardından sosyal medya hesaplarınıza ilişkin herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

 1. Ticari Elektronik İleti İzinleri

Şirketimiz tarafından Bambi Yatak ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgilendirme, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, dilek, kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler (e-posta, kısa mesaj, elektronik ileti) yalnızca ticari elektronik ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde gönderilir. Bambi Yatak tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarım bilgileri ve nedenleri ile saklama süreleri hakkında detaylı bilgiye Ticari Elektronik İleti Bilgi Formu adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kurabiye

Bambi Yatak, www.bambi.com.tr adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. Web sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarları hakkında detaylı bilgiye Bambi Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz .Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda sayılan yöntemlerle Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde ilgili kişi, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine yazılı talep dilekçesi göndererek, posta yoluyla veya noter aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde kimliğinizi tespit etmeye yarayacak gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma nedenlerinizi açık ve anlaşılır şekilde belirtmeniz ve talep dilekçenizin ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirten talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilecek ve talep sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Talep ettiğiniz işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bambi Yatak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki işlem ücretini talep edebilecektir.

Bu bilgilendirme metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizi ve haklarınızı açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ KONTROLÜ:

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

Adres: 29 Ekim Mahallesi 9223 Sk. No.8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR

Telefon: 0 232 853 96 89

Eposta: [email protected]

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

WEB SİTEMİZİ HANGİ AMAÇLA ZİYARET ETMİŞTİNİZ?

SİTEYİ ZİYARET AMACINIZA ULAŞTINIZ MI ?

Hangi konuda görüşünüzü iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizin verildiği hangi kanalla ilgili görüş iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizle ilgili olarak aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnunsunuz?

Genel Memnuniyet
Talebinizin çözülmesi
Sunulan hizmet kalitesi
Diğer görüş ve yorumlarınız için:

Size en iyi deneyimi sunmamız için size ulaşmamızı ister misiniz? "Kişisel verilerimin, müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin planlanması, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmem, talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla BAMBİ tarafından işlenmesini ve ve bu amaçla BAMBİ''in hizmet aldığı tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum."

Anket Tamamlandı!
Teşekkür ederiz...