Üyelik Sözleşmesi

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

  1. TARAFLAR

1.1. https://www.bambi.com.tr/ internet sitesinin faaliyetlerini hizmet sağlayıcı olarak yürüten 29 Ekim Mahallesi 9223 Sk. No.8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR adresinde mukim BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş. (Bundan böyle “BAMBİ YATAK” olarak anılacaktır.)

1.2. https://www.bambi.com.tr/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede adı geçen ve aşağıda yer alan kavramlar, karşılarında yazılı tanımları ifade eder.

Üye : https://www.bambi.com.tr/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

Taraflar : BAMBİ YATAK ve Üye

Sözleşme : İşbu Üyelik sözleşmesi

İnternet Sitesi: https://www.bambi.com.tr/ alan adı ile bağlı tüm interaktif uygulamaları3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu BAMBİ YATAK'ın hizmet sağlayıcısı olduğu internet sitesine gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılan üyeliğe ilişkin hüküm ve şartlar ile üyelikten yararlanma koşullarının belirlenmesidir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, Sözleşme’nin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin BAMBİ YATAK tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak BAMBİ YATAK'a bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde BAMBİ YATAK'ın oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Üye, BAMBİ YATAK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez ve üyenin ilgili şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BAMBİ YATAK'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BAMBİ YATAK'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına ve yasal mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’nin kendisini bağlayacaktır.

4.4. BAMBİ YATAK, İnternet Sitesi içeriğinde, site ve site uzantısında mevcut hizmet, ürün ve site kullanım koşulları ile sunulan bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. BAMBİ YATAK'ın bu değişiklik ve güncellemeyi yapmasından doğabilecek rezervasyon, satış, bilgi ya da ödeme hatasından dolayı BAMBİ YATAK'a hiçbir hal ve şartta sorumluluk yüklenemez.

4.5. BAMBİ YATAK, internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. BAMBİ YATAK, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

4.6. Üye, BAMBİ YATAK ürünlerinin satın alınması, ödeme yapılması ve teslimatı ile ilgili konularda BAMBİ YATAK Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya BAMBİ YATAK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BAMBİ YATAK, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

6. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Üye tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan mal ve hizmete ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. BAMBİ YATAK tarafından Üye’nin bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, Üye’ye teslim edilmiş sayılacaktır. Üye’nin tüm talep ve değişikliklerini BAMBİ YATAK'ın [email protected] e-posta adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları ile https://www.bambi.com.tr/ veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. BAMBİ YATAK, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler açısından yürürlüğe girecektir.

7.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.3. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya BAMBİ YATAK'ın kontrolü dışında gerçekleşen ve BAMBİ YATAK'ın kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek Mücbir Sebeplerden ötürü BAMBİ YATAK'ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, BAMBİ YATAK bundan dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7.4. İşbu Üye Sözleşmesi’ne ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.7 madde ve 3 sayfadan ibaret olan işbu Sözleşme Üye’nin kendi isteği ile üyelik talebini iletmesi anında akdedilmiş, kabule ilişkin beyan kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kaydedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

WEB SİTEMİZİ HANGİ AMAÇLA ZİYARET ETMİŞTİNİZ?

SİTEYİ ZİYARET AMACINIZA ULAŞTINIZ MI ?

Hangi konuda görüşünüzü iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizin verildiği hangi kanalla ilgili görüş iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizle ilgili olarak aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnunsunuz?

Genel Memnuniyet
Talebinizin çözülmesi
Sunulan hizmet kalitesi
Diğer görüş ve yorumlarınız için:

Size en iyi deneyimi sunmamız için size ulaşmamızı ister misiniz? "Kişisel verilerimin, müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin planlanması, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmem, talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla BAMBİ tarafından işlenmesini ve ve bu amaçla BAMBİ''in hizmet aldığı tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum."

Anket Tamamlandı!
Teşekkür ederiz...