Mesafeli Satış Sözleşmesi

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

MESAFELİ SATIM İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMUDeğerli Müşterimiz,

https://www.bambi.com.tr/ adresinden yapacağınız satın alma işlemleriniz sırasında işlediğimiz kişisel veriler, işleme sebeplerimiz, aktarıma ilişkin bilgiler ve aktarım sebeplerimiz ile saklama sürelerimiz şu şekildedir:

BAMBİ Yatak ürünlerini satın almanız halinde tarafınıza ait isim, soyisim, TC kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ödeme bilgileriniz, adres bilgileriniz, satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız ürün ve teslimatına ilişkin bilgiler Şirketimiz tarafından otomatik yollarla işlenmektedir.

İsim, soyisim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz üyeliğiniz sırasında doldurmuş olduğunuz form ve fatura bilgileriniz (isim, soyisim, adres, e-posta adresi, telefon, isteğe bağlı olarak vergi dairesi ve vergi numarası) ise mesafeli satım sözleşmesi sırasında tarafınızca doldurulan form ile elde edilmektedir. Tarafınızca ödeme yapılması ile birlikte satın alma işlemi yapan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız ürüne ilişkin model, ölçü, adet verileri otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden, isim, soyisim, fatura bilgileri, e-posta, adres ve telefon bilgileriniz ile satın aldığınız ürün modeli, tarafınız ile kurulan mesafeli satım sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca fatura bilgileriniz ile satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, satın aldığınız ürün modeline ilişkin bilgiler ile satın aldığınız ürüne ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Vergi Usul Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sayılan kişisel verileriniz, verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak, tarafınız ile akdedilen üyelik sözleşmesi ve mesafeli satım sözleşmesinin ifası ve kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, sigorta şirketleri, kargo ve nakliye şirketleri, bayilerimiz, montaj ve kurulum hizmeti alınan kişi ya da şirketler, şikayet yönetimi için çağrı merkezi, danışman ve personeller, banka ve ödeme kuruluşları, vergi daireleri, denetçiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait fatura bilgilerinizin Vergi Usul Kanunu gereğince, alındığı tarihin takip eden senesinden başlamak üzere on yıl süre ile saklanması Şirketimizce uyulması gereken yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, satın aldığınız ürüne ilişkin bilgiler ile satın aldığınız ürüne ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgilerin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Gereğince elde edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile saklanması Şirketimiz tarafından uyulması gereken yasal zorunluluktur.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da info@bambi.com.tr elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Bambi Yatak tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.

Adres: 29 Ekim Mahallesi 9223 Sk. No.8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR

Tel: 0 232 853 96 89

E-posta: info@bambi.com.tr