Nirvana Set

Nirvana Yatak, Çift Paket Yay Sistemi ile Daha İyi Uyku, Daha Dirençli Vücut sağlar...

Sadece 1'er adet Yatak-Baza-Başlık fiyatıdır. Teslimat 10 ile 30 iş günü arasındadır.
[{"id":"407","lang_id":"bc7ece629a5a32ae7d08e967a0e7d3e2","parent":"218","title":"Seaqual Kuma\u015f","summary":" SEAQUAL \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde okyanuslardan toplanan plastiklerin geri d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesiyle \u00fcretilen, d\u00fcnyada \u00f6nde gelen bir\u00e7ok marka taraf\u0131ndan kullan\u0131lan s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kuma\u015f SEAQUAL, daha temiz bir gelecek i\u00e7in \u015fimdi Bambi Nirvana Yatak\u2019ta!","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-47.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-47.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-471.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-471.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"408","lang_id":"8ed136eda27fd309d12315ae6849095f","parent":"218","title":"Thermobonding Elyaf","summary":" Thermobonding elyaf\u0131 iyi bir \u0131s\u0131 tutucudur. Kolay \u0131slanmayan, nem kovucu yap\u0131s\u0131 ile terlemenin verdi\u011fi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ve yataktaki nemlenmeyi azalt\u0131r.\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-36.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-36.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-361.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-361.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"409","lang_id":"327feea53180efac816e55864919519a","parent":"218","title":"Konfor S\u00fcngeri","summary":" Yatak i\u00e7inde kullan\u0131lan y\u00fcksek dansitedeki s\u00fcnger ile omurga desteklenmektedir. S\u00fcnger y\u00fcksekli\u011finin artmas\u0131 konforu daha da artt\u0131rmaktad\u0131r. K\u0131smi olarak yaylardan ayr\u0131lm\u0131\u015f ped tabakas\u0131 s\u00fcngerden dolay\u0131 daha yumu\u015fak bir zemin hissi verir. Yata\u011f\u0131n\u0131z size hem yay\u0131n dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131, hem s\u00fcnger tabakas\u0131n\u0131n konforunu sunar.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-59.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-59.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-591.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-591.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"410","lang_id":"898b240301d551191169678fecc0d38e","parent":"218","title":"Hypersoft Ekstra Konfor S\u00fcngeri","summary":" HyperSoft s\u00fcnger ku\u015ft\u00fcy\u00fc s\u00fcngerden daha yumu\u015fak ve y\u00fcksek esnekli\u011fe sahip \u00f6zel bir s\u00fcnger tipidir. Kolayca beden \u015feklini almaya yard\u0131mc\u0131 olmaktad\u0131r. Kapitonede kullan\u0131lan HyperSoft s\u00fcnger ile teninize yumu\u015fak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi ama\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-30.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-30.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-301.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-301.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"411","lang_id":"15922efa8f28864d7a0fe67166233d9c","parent":"218","title":"\u00d6zel Destek Katman\u0131","summary":" Mini paket yay \u00fczerinde yer alan destek katman\u0131, v\u00fccut bas\u0131nc\u0131n\u0131n ped i\u00e7erisindeki yaylara daha dengeli \u015fekilde yay\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flar.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-08-10_08-54-19.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-08-10_08-54-19.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-16-481.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-16-481.gif","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"412","lang_id":"23ab94a21f7240e648b5fb1ea919271a","parent":"218","title":"Mini Pocket Yay","summary":" Ped k\u0131sm\u0131nda kullan\u0131lan mini paket yay v\u00fccut ile yatak aras\u0131nda hava dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flayarak \u0131s\u0131 dengesini korumakta ve terlemeyi en aza indirgemektedir. Ped k\u0131sm\u0131ndaki mini paket yay v\u00fccut bas\u0131nc\u0131n\u0131n yata\u011fa e\u015fit olarak da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131na ve bas\u0131n\u00e7 olu\u015fumunu dengeleyerek kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131n rahatlamas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-27.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-27.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-271.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-271.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"413","lang_id":"e0361b11132f03ed104b204b55ab7f55","parent":"218","title":"Y\u00fcksek Yo\u011funlukta Vatka","summary":" Yaylar\u0131n bir \u00fcst katman\u0131nda yer alan Y\u00fcksek Yo\u011funlukta Vatka v\u00fccudunuza destek sa\u011flar ve yata\u011f\u0131n \u00e7\u00f6kmesini engeller.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-43.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-43.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-431.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-431.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"tr"},{"id":"414","lang_id":"d7c7df4635d1bd4eb6d75fbfd4658a89","parent":"218","title":"Pocket Yay Sistemi","summary":" Yaylar birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z torbalar i\u00e7erisinde pakete yerle\u015ftirilir. Bu sayede ses yal\u0131t\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131r. Ayr\u0131ca Ba\u011f\u0131ms\u0131z hareket eden yaylar v\u00fccut bas\u0131nc\u0131n\u0131n yata\u011fa e\u015fit da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Omurga \u015feklinin do\u011fru pozisyonda kalmas\u0131 konforlu bir uyku sa\u011flar. E\u015fler uyku esnas\u0131nda birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-28.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-28.gif","title2":"Kenar Destek S\u00fcngeri","content2":"

Geni\u015f ve yüksek dansite kenar destek süngeri yata\u011f\u0131n\u0131z\u0131n çökmesini ve deforme olmas\u0131n\u0131 önleyerek daha uzun ömürlü bir kullan\u0131m sa\u011flar.<\/span><\/p>","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-281.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-55.jpg","number_text":"9","order":"0","lang":"tr"},{"id":"736","lang_id":"bc7ece629a5a32ae7d08e967a0e7d3e2","parent":"218","title":"Seaqual Kuma\u015f","summary":" SEAQUAL \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde okyanuslardan toplanan plastiklerin geri d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesiyle \u00fcretilen, d\u00fcnyada \u00f6nde gelen bir\u00e7ok marka taraf\u0131ndan kullan\u0131lan s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kuma\u015f SEAQUAL, daha temiz bir gelecek i\u00e7in \u015fimdi Bambi Nirvana Yatak\u2019ta!","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-47.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-47.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-471.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-11-471.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"737","lang_id":"8ed136eda27fd309d12315ae6849095f","parent":"218","title":"Thermobonding Elyaf","summary":" Thermobonding elyaf\u0131 iyi bir \u0131s\u0131 tutucudur. Kolay \u0131slanmayan, nem kovucu yap\u0131s\u0131 ile terlemenin verdi\u011fi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ve yataktaki nemlenmeyi azalt\u0131r.\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-36.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-36.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-361.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-12-361.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"738","lang_id":"327feea53180efac816e55864919519a","parent":"218","title":"Konfor S\u00fcngeri","summary":" Yatak i\u00e7inde kullan\u0131lan y\u00fcksek dansitedeki s\u00fcnger ile omurga desteklenmektedir. S\u00fcnger y\u00fcksekli\u011finin artmas\u0131 konforu daha da artt\u0131rmaktad\u0131r. K\u0131smi olarak yaylardan ayr\u0131lm\u0131\u015f ped tabakas\u0131 s\u00fcngerden dolay\u0131 daha yumu\u015fak bir zemin hissi verir. Yata\u011f\u0131n\u0131z size hem yay\u0131n dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131, hem s\u00fcnger tabakas\u0131n\u0131n konforunu sunar.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-59.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-59.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-591.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-13-591.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"739","lang_id":"898b240301d551191169678fecc0d38e","parent":"218","title":"Hypersoft Ekstra Konfor S\u00fcngeri","summary":" HyperSoft s\u00fcnger ku\u015ft\u00fcy\u00fc s\u00fcngerden daha yumu\u015fak ve y\u00fcksek esnekli\u011fe sahip \u00f6zel bir s\u00fcnger tipidir. Kolayca beden \u015feklini almaya yard\u0131mc\u0131 olmaktad\u0131r. Kapitonede kullan\u0131lan HyperSoft s\u00fcnger ile teninize yumu\u015fak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi ama\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-30.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-30.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-301.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-15-301.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"740","lang_id":"15922efa8f28864d7a0fe67166233d9c","parent":"218","title":"Omurga Destek S\u00fcngeri","summary":" Yatak i\u00e7inde kullan\u0131lan y\u00fcksek dansitedeki s\u00fcnger ile omurga desteklenmektedir. S\u00fcnger y\u00fcksekli\u011finin artmas\u0131 konforu daha da artt\u0131rmaktad\u0131r. K\u0131smi olarak yaylardan ayr\u0131lm\u0131\u015f ped tabakas\u0131 kal\u0131n s\u00fcngerinden dolay\u0131 daha yumu\u015fak bir zemin hissi verir. Yata\u011f\u0131n\u0131z size hem yay\u0131n dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131, hem kal\u0131n s\u00fcnger tabakas\u0131n\u0131n konforunu sunar.\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-16-48.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-16-48.gif","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-16-481.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-16-481.gif","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"741","lang_id":"23ab94a21f7240e648b5fb1ea919271a","parent":"218","title":"Mini Pocket Yay","summary":" Ped k\u0131sm\u0131nda kullan\u0131lan mini paket yay v\u00fccut ile yatak aras\u0131nda hava dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flayarak \u0131s\u0131 dengesini korumakta ve terlemeyi en aza indirgemektedir. Ped k\u0131sm\u0131ndaki mini paket yay v\u00fccut bas\u0131nc\u0131n\u0131n yata\u011fa e\u015fit olarak da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131na ve bas\u0131n\u00e7 olu\u015fumunu dengeleyerek kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131n rahatlamas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\r\n","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-27.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-27.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-271.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-18-271.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"742","lang_id":"e0361b11132f03ed104b204b55ab7f55","parent":"218","title":"Y\u00fcksek Yo\u011funlukta Vatka","summary":" Yaylar\u0131n bir \u00fcst katman\u0131nda yer alan Y\u00fcksek Yo\u011funlukta Vatka v\u00fccudunuza destek sa\u011flar ve yata\u011f\u0131n \u00e7\u00f6kmesini engeller.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-43.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-43.jpg","title2":"","content2":"","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-431.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-19-431.jpg","number_text":"","order":"0","lang":"en"},{"id":"743","lang_id":"d7c7df4635d1bd4eb6d75fbfd4658a89","parent":"218","title":"Pocket Yay Sistemi","summary":" Yaylar birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z torbalar i\u00e7erisinde pakete yerle\u015ftirilir. Bu sayede ses yal\u0131t\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131r. Ayr\u0131ca Ba\u011f\u0131ms\u0131z hareket eden yaylar v\u00fccut bas\u0131nc\u0131n\u0131n yata\u011fa e\u015fit da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Omurga \u015feklinin do\u011fru pozisyonda kalmas\u0131 konforlu bir uyku sa\u011flar. E\u015fler uyku esnas\u0131nda birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.","content":"","list_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-28.png","content_img":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-28.gif","title2":"Kenar Destek S\u00fcngeri","content2":"

Geni\u015f ve yüksek dansite kenar destek süngeri yata\u011f\u0131n\u0131z\u0131n çökmesini ve deforme olmas\u0131n\u0131 önleyerek daha uzun ömürlü bir kullan\u0131m sa\u011flar.<\/span><\/p>","list_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-281.png","content_img2":"upload\/product_properties_gallery\/product_properties_gallery_2023-03-10_16-21-55.jpg","number_text":"9","order":"0","lang":"en"}]

Bambi Akıllı Yatak Teknolojisi
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1 9

1 - Seaqual Kumaş

SEAQUAL öncülüğünde okyanuslardan toplanan plastiklerin geri dönüştürülmesiyle üretilen, dünyada önde gelen birçok marka tarafından kullanılan sürdürülebilir kumaş SEAQUAL, daha temiz bir gelecek için şimdi Bambi Nirvana Yatak’ta!

2 - Thermobonding Elyaf

Thermobonding elyafı iyi bir ısı tutucudur. Kolay ıslanmayan, nem kovucu yapısı ile terlemenin verdiği rahatsızlığı ve yataktaki nemlenmeyi azaltır.

3 - Konfor Süngeri

Yatak içinde kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir. Sünger yüksekliğinin artması konforu daha da arttırmaktadır. Kısmi olarak yaylardan ayrılmış ped tabakası süngerden dolayı daha yumuşak bir zemin hissi verir. Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem sünger tabakasının konforunu sunar.

4 - Hypersoft Ekstra Konfor Süngeri

HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır.

5 - Özel Destek Katmanı

Mini paket yay üzerinde yer alan destek katmanı, vücut basıncının ped içerisindeki yaylara daha dengeli şekilde yayılmasını sağlar.

6 - Mini Pocket Yay

Ped kısmında kullanılan mini paket yay vücut ile yatak arasında hava dolaşımını sağlayarak ısı dengesini korumakta ve terlemeyi en aza indirgemektedir. Ped kısmındaki mini paket yay vücut basıncının yatağa eşit olarak dağıtılmasına ve basınç oluşumunu dengeleyerek kan dolaşımının rahatlamasına yardımcı olur.

7 - Yüksek Yoğunlukta Vatka

Yayların bir üst katmanında yer alan Yüksek Yoğunlukta Vatka vücudunuza destek sağlar ve yatağın çökmesini engeller.

8 - Pocket Yay Sistemi

Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.

9 - Kenar Destek Süngeri

Geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri yatağınızın çökmesini ve deforme olmasını önleyerek daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Vücut yapısına mükemmel uyum

Birbirinden bağımsız, çift paket yay sistemi ile yerleştirilmiş yaylar vücut basıncını yatağa eşit şekilde yayarak daha konforlu ve sağlıklı bir uyku sağlar. Paket yaylar üzerinde ikinci bir katman olarak yerleştirilen mini paket yaylar vücut kıvrımlarını tam olarak sararak, omurgayı dik pozisyonda tutar ve optimum uyku pozisyonunda kalmayı sağlar. Nirvana prime ile huzura ulaşın.

Daha iyi uyku, daha dirençli vücut

Çift Paket Yay Sistemi

Ped kısmında kullanılan mini paket yay vücut ile yatak arasında hava dolaşımını sağlayarak ısı dengesini korumakta ve terlemeyi en aza indirgemektedir. Ped kısmındaki mini paket yay vücut basıncının yatağa eşit olarak dağıtılmasına ve basınç oluşumunu dengeleyerek kan dolaşımının rahatlamasına yardımcı olur.

Bambi Yatak, “Temiz bir gezegen için temiz okyanus” hareketini destekliyor!

Dünya çapında yürütülen okyanus temizliği hareketine öncülük eden SEAQUAL INITIATIVE ile iş birliğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü küresel sorunlar için yerel çözümler gerektiğini biliyoruz. Doğal kaynakların korunması, okyanus ve deniz atıklarının azaltılması için yürütülen dünya çapındaki bu girişime, %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen SEAQUAL™ kumaş ile katılıyoruz. Tüketim sonrası doğal su kaynaklarına karışan plastik atıkların ayrıştırılması ve işlenmesiyle elde edilen yüksek kaliteli SEAQUAL™ kumaş, şimdi Bambi Nirvana Prime’da yeniden hayat buluyor!

Özel Mekanizmalı Sırt Destek Minderi

Tek Bir Dokunuşla Konfor Sizinle

Nirvana Prime’ın sırt destek minderi, her dokunuşunuzda yumuşacık bir etki yaratan özel sünger dokusu ile dinlenme anlarınıza maksimum rahatlık sağlar. Uyku öncesi kitap okumak ya da pazar kahvaltısını yatağa taşımak… Tek harekette kolayca ayarlanan sırt destek mekanizması ile yatakta geçen zamanı çok daha konforlu kılmak mümkün.

Kadife Etkisi

Hypersoft Sünger

HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır.

İşbu iade politikası, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, satıcı sıfatı ile hareket eden BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ AŞ tarafından www.bambi.com.tr ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden adresinden satın alınan ürünlerin iade şartlarına ilişkin aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır. Mağazadan satın alınan ürünler, işbu iade politikası kapsamında değildir.

I- ÜRÜN TESLİMİ

Sipariş verilen ürün/ürünler,satın alma tarihinden itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya BAMBİ' nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde BAMBİ sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI' nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI' nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

BAMBİ, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, montaj ve kurulumu yapılmadan önce, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal BAMBİ' e yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün, ambalajı açılmamış şekilde, en geç teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.

II- CAYMA HAKKI VE İADE SÜRECİ

ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.

ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi 0 850 808 40 35 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.

Cayma hakkı kullanılan ürün/ürünler, BAMBİ tarafından ALICI'nın teslimat yapılan adresinden iade alınır. Paketi/ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya ambalajı açılmamış dahi olsa hasar görmüş ürünler hiçbir şekilde iade alınmaz ve bu durumda ALICI'nın cayma talebi reddedilir.

BAMBİ, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve cayma bildiriminin kabul edilmesinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. BAMBİ tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. BAMBİ, yapılan iadenin ALICI'ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

BAMBİ tarafından iadesi yapılan ürün bedellerinin ALICI'nın banka kartı/kredi kartına yansıma süresi bankanın süreç ve uygulamalarına değişebilir.
Bambi ürünlerinize 2 yıl boyunca garanti veriyoruz. Bu sürede ürününüzde bir problem çıkarsa dert etmeyin, Bambi garantisi bunun için var.

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

WEB SİTEMİZİ HANGİ AMAÇLA ZİYARET ETMİŞTİNİZ?

SİTEYİ ZİYARET AMACINIZA ULAŞTINIZ MI ?

Hangi konuda görüşünüzü iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizin verildiği hangi kanalla ilgili görüş iletmek istersiniz?

Hizmetlerimizle ilgili olarak aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnunsunuz?

Genel Memnuniyet
Talebinizin çözülmesi
Sunulan hizmet kalitesi
Diğer görüş ve yorumlarınız için:

Size en iyi deneyimi sunmamız için size ulaşmamızı ister misiniz? "Kişisel verilerimin, müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin planlanması, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmem, talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla BAMBİ tarafından işlenmesini ve ve bu amaçla BAMBİ''in hizmet aldığı tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum."

Anket Tamamlandı!
Teşekkür ederiz...